Zápis ze schůze VV KSST č.1/2023

25.09.2023

Programem schůze byly evelidenční poplatby, příprava krajských soutěží, schválení komisařů utkání, krajské kolo Českého poháru, soutěže mládeže.


Přítomni: Zadražil , Holub, Vachtfeidl, Nevrkla, Jaroš,Viktora,Zelenka,Vožický, Kotil

Omluven: 0

1. Evidenční poplatky 2023/2024

Všechny oddíly, mající A družstvo v krajských soutěžích Vysočina a v lize 2023/2024 mají EP zaplaceny.

2. Příprava Krajských soutěží 2023/2024

 • Tak, jak jste byli informováni e-mailovou poštou bylo provedeno ROZLOSOVÁNÍ – vše najdete na STISU. Vytiskněnte si proto aktuální rozlosování ze STISU.
 • Družstva se k utkání prokazují soupiskou, vytisknutou v Centrálním registru: https://registr.ping-pong.cz/Klub/Družstva klubu/NOVÁ
 • Utkání dvou družstev stejného oddílu v soutěžní třídě, včetně odvety musí být předehráno před vlastní soutěží. 
 • Všechny soupisky Krajských soutěží 2023/2024 jsou schváleny.


Organizační pracovník oddílu musí zadávat celý zápis o utkání, včetně míčků!

NA POVINNOSTI ZASÍLÁNÍ NASKENOVANÉHO ZÁPISU V TERMÍNU NA KSST na mailovou adresu ksstvyso@seznam.cz SE NIC NEMĚNÍ!

3. Projednáno nedodržování soutěžního řádu oddíly, hrajícími jen okresní soutěže a jejich okrasními svazy

 1. EVIDENČNÍ SEZNAMY - dle čl. 401.02 mají oddíly vytvořit v CENTRÁLNÍM REGISTRU nejpozději do 15.6. daného roku, včetně zaplacení. Řídící svaz je překontroluje a potvrdí do 30.6.
 2. ŽEBŘÍČKY - dle čl. 132.01 mají okresy termín na své žebříčky 10.6. Kraj má termín 20.6., ale nejpozději do 15.5. je má hotové, aby okresy tam mohly zapracovat hráče, kteří se nevejdou do 250 hráčů krajského žebříčku.

4. Schválení komisařů utkání

VV KSST schválil pro soutěžní ročník 2023/2024 komisaře v tomto složení:
 • Vachtfeidl Petr
 • Pelikán Luděk
 • Holub Ludvík
 • Kotil Miloslav
 • Palát Jiří

Odměna pro komisaře je 500 Kč, podmínkou je kontrola min. 3 utkání.

5. Krajské kolo Českého Poháru 2023

Do letošního ročníku byla přihlášena jen 4 družstava a proto se krajské kolo Českého Poháru letos nekonalo.

6. Mládež 2023/2024

 • BTM A v kategoriích U 11, U13, U15 a U17+U19 - jen pro registrovanou mládež

 • BTM B U 11 a U13 - mohou se zúčastnit NEREGISTROVANÍ HRÁČI dále registrovaní hráči, mimo prvních 16 na aktuálních žebříčcích.

 • Okresní svazy organizují BTM okresní pro kategorii U 15 a mladší (r.n. 2009 a mladší)


Po úvodním žebříčku bude vytvořen další ŽEBŘÍČEK MLÁDEŽE k 13.11.2023

 • Pohár Vysočiny - soutěž oddílů 2023/2024 odměny se budou řídit bodovým ohodnocením
 • Celkový finanční vklad bude podělen celkovým počtem dosažených bodů. Tím získáme sazbu Kč/za jeden bod. Touto sazbou se vynásobí dosažené body jednotlivým oddílům.
 • Minimální počet bodů pro přiznání odměny je 1000 bodů.
 • Bodovány budou turnaje mládeže A , B a KP.
 • Celkový finanční vklad bude určen dle výsledku hospodaření a bude proplácen až koncem kalendářního roku 2024.
 • Minimální částka je 25 000 Kč, maximální 40 000 Kč.

Podmínka mládeže pro ročník 2023/2024 zůstává stejná

 • Základní: 8 registrovaných účastí na BTM krajských - oddíl, co nesplní přispěje částkou 1500 Kč. Dále potřebný počet hráčů dle účasti družstev v krajských soutěžích (3 nebo 4; tito musí splnit podmínku startu v soutěžích s odehráním více než 50% utkání nebo min. 4 účasti na BTM)
 • Podmínka rozhodčích pro ročník 2023/2024 zůstává stejná - za chybějícího rozhodčího -500 Kč (po znovuzprovoznění E-learningu není problém mít rozhodčího).
 • Podmínky trenérů pro ročník 2023/2024 zůstává stejná - za chybějícího trenéra -1500 Kč

A to bez ohledu na to, zda-li je to opakovaně či nikoliv.


Byl dodatečně schválen KRAJSKÝ KALENDÁŘ 2023/2024 podzimní část. KM doplní KRAJSKÝ KALENDÁŘ 2023/2024 jarní část a to do 15.11.2023.
odpovídá Holub L. 


KM + TMK se sejde a vytvoří NÁVRH NA PROVÁDĚNÍ školení a doškolení trenérů v roce 2024. 

7. Různé

ČAST spolufinancování mládeže na rok 2023 - o max. částku určenou ČST ve výši 170 000 Kč jsme požádali:

 • na základě vystavených dokladů dne 11.7.2023 a to na částku 148 696 Kč, na náš účet byla doručena dne 16.8.2023.
 • o zbývající část 21 304 Kč požádáme v nejbližší době. 

VV KSST Vysočina rozhodl na základě dobrého hospodářského výsledku k mimořádnému ocenění za výsledky mládeže v ročníku 2022/2023.

Nejlepším čtyřem oddílům v POHÁRU VYSOČINY udělit:

 • HB OSTROV - 6 000 Kč
 • RUDÍKOV - 4 000 Kč
 • POLNÁ - 3 500 Kč
 • PŘIBYSLAV - 3 500 Kč

Dále rozhodl ocenit nejlepší 3 hráče v každé kategorii:

U 11

1. místo
Čuba Tobiáš (Polná)

Pohár, Medaile,
Diplom

2. místo
Martinů Karolína (Kamenice)

Medaile,
Diplom

3. místo
Ranecký Jakub (HB Ostrov)

Mediale,
Diplom

U 13

1. místo
Mayer Nikolas (Rudíkov)

Pohár, Medaile,
 Diplom

2. místo
Doležal Antonín (HB Jiskra)

Mediale,
 Diplom

3. místo
Kunstar Petr (Přibyslav)

Medaile,
 Diplom

U 15

1. místo
Rambousek Jan (Jihlava)

Pohár, Medaile,
Diplom

2. místo
Motáček Tomáš (Jihlava)

Medaile,
Diplom

3. místo
Janů Veronika (Humpolec)

Mediale,
Diplom

U 17/19

1. místo
Palán Tomáš (Třešť)

Pohár, Medaile,
 Diplom

2. místo
Manelyuk Dmytro (Polná)

Mediale,
 Diplom

3. místo
Feitová Nikola (HB Ostrov)

Medaile,
 Diplom

Předání ocenění bude na následných BTM turnajích.

Upozorňujeme, že do termínu 15.10.2023 si mohou okresy požádat na ČAST o dotaci pro mládež ve výši 15 000 Kč (celkem pro všechny okresy našeho kraje 75 000 Kč). Dle nám známých informací požádal o dotaci pouze okres Havlíčkův Brod.

Vrátí se pokuty oddílům, které do 1.10.2023 mají dokončené chybějící licence rozhodčích nebo trenérů, nebo si vyřídí hostování a to na základě jejich požádání. Oddíly si požádají do konce září 2023.

VV KSST Vysočina schvaluje nové tréninkové středisko RCTM a to v Sokole Bystřice n/P. od 1.9.2023 RSST Žďár n/S. vyjádřil i nadále podporu RCTM Škrdlovice a Velká Bíteš a souhlasí s nově vzniklým střediskem.

V regionu HAVLÍČKOBRODSKO není v roce 2023 žádné středisko. Nově vzniklý VV RSST, vzešlý z KONFERENCE v září 2023 zatím o této záležitosti nerozhodl.

Původní rozhodnutí VV KSST o pokračování střediska v Ledči n/S. z 20.12.2022 pro rok 2023 následně VV RSST H.Brod nepodpořil.

Pokračují střediska v Polné, Humpolci, Pelhřimově, Rudíkově, Starči, Škrdlovicích a ve Velké Bíteši - mají podporu svých RSST.

O počtu RCTM od 1.1.2024 rozhodne VV KSST Vysočina na své prosincové schůzi na základě doporučení všech RSST a předsedy KM p. L.Holuba.

Mládež z našeho kraje se zúčastní XI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE v JIHOČESKÉM KRAJI v době od 23. do 28. června 2024. VV KSST schválil účast v max. počtu 10 účastníků:

 • 8 hráčů a hráček
 • 2 trenéři.

Kontaktními osobami byli schváleni Holub Ludvík a Vožický Bohumil.

Všechny důležité soubory jsou i nadále průbežně aktualizovány a ukládány na webové stránky ČAST https://www.ping-pong.cz/region/5 vlevo dole na stránce najdete:

 • Zprávy
 • Mládež-POHÁR VYSOČINY
 • Dokumenty
 • Mládež - BTM
 • Výsledky KP
 • Žebříčky
 • Propozice
 • Konference
 • Archiv

Také tam najdete dokumenty z regionů (prozatím jen z Havlíčkobrodska).

Dne 31.7.2023 bylo v Havlíčkově Brodě na Ostrově uskutečněno školení trenérů k získání licence D. Licence byla přidělena celkem 9 uchazečům z 5 oddílů. 

Dále bylo provedeno 1 doškolení D a 8 doškolení C. Školiteli byli Jonášová T. a Demek T.

Všechny licence byly zapsány do CENTRÁLNÍHO REGISTRU.

Byly vytvořeny seznamy REGISTROVANÉ MLÁDEŽE dle regionů a oddílů a předány předsedům RSST.

Byl přečten návrh p. P.Lavického (OREL JIHLAVA) na tvorbu a spravování webových stránek KRAJE VYSOČINA. VV KSST o návrhu hlasoval a všemi hlasy přítomných členů jej odmítl.

VV byl informován, že probíhá jednání na vytvoření vlastních webových stránek, nezávislých na ČAST. Realizace se předpokládá v říjnu, nejpozději v listopadu 2023. Správu webových stránek bude zajišťovat KSST Vysočina.

Webové stránky ČÁST budou ponechány pro potřebu našich okresů.

Jednání o vytvoření vlastních stránek, spravovaných KSST Vysočina vyjádřili jednomyslně podporu všichni členové VV KSST Vysočina.


V Jihlavě dne 26.9.2023