Systém soutěží mládeže

Dvouhry

Soutěže dvouher se hrají kombinovaným způsobem, a to podle počtu zúčastněných hráčů.

1. Do 11 hráčů včetně

Hraje každý hráč s každým.

2. Do 23 hráčů včetně

Upraveným dvoustupňovým systémem.

První stupeň

 • Skupiny
 • 4 skupiny

Druhý stupeň

 • Finálový pavouk - na 8 hráčů, hráči z prvních a druhých míst základních skupin
 • Útěcha I - na 8 nebo méně hráčů, hráči ze třetích a čtvrtých míst základních skupin
 • Útěcha II - na zbývající počet hráčů, hráži z pátých a šestých míst základních skupin

Ve finále a v útěše s ,,dohráváním" o umístění, při počtu 3 až 5 hráčů v Útěše II. hraje každý s každým. 

2. Při počtu od 24 do 36 hrářů včetně

Upraveným dvoustupňovým systémem.

První stupeň

 • Skupiny
 • 8 skupin

Druhý stupeň

 • Finálový pavouk - na 16 hráčů, hráči z prvních a druhých míst základních skupin
 • Útěcha - na zbývající počet hráčů

Ve finále a v útěše s ,,dohráváním" o umístění.

3. Při počtu od 36 hráčů do max. 48 hráčů

Dvoustupňovým systémem.

První stupeň

 • Skupiny
 • 12 skupin

Druhý stupeň

 • Finálový pavouk - na 24 hráčů, hráči z prvních a druhých míst základních skupin
 • Útěcha - na zbývající počet hráčů

Ve finále a v útěše s ,,dohráváním" o umístění. 

4. Při počtu od 48 a více hráčů

Dvoustupňovým systémem.

První stupeň

 • Skupiny
 • 16 skupin

Druhý stupeň

 • Finálový pavouk - na 32 hráčů
 • Útěcha - na zbývající počet hráčů

Ve finále po druhém kole pavouka s "dohráváním" umístění posledních 8 hráčů. Útěcha bez "dohrávání" o umístění, tj. pouze vyřazovacím způsobem.


Čtyřhry

Vyřazovací způsob, na 3 nebo 2 vítězné sady.